ΑΥΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ