Το Μοντέρνο και η Παράδοση στο έργο του Πάνου Τζελέπη.