ΠΑΝΟΣ Ν. ΤΖΕΛΕΠΗΣ – αρχιτεκτονικο εργο: 1933-1940  Με έμφαση στα κτίρια του πικπα.