.”Βλέποντας” με βιωματικό πάθος και ασυμβίβαστη ματιά.