Αίθουσα υποψηφίων διδακτόρων ΕΜΠ. Το σπίτι που έκτισε η Μαρία .