Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ .