ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΤΟΥ ΝΤΕΣΣΑΟΥ