ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ  – IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1933: (ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ)- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ