Το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνίδων Αρχιτεκτόνων 1923-1981. Η συνεισφορά του στην έρευνα και την ιστοριογραφία της Αρχιτεκτονικής.