Το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνίδων Αρχιτεκτόνων 1923-1981. Η παραγωγή και η τελική του οργάνωση και μορφή.