Το σπίτι ως ύφασμα στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Μια συν-αισθηματική συνεργασία με την Μαρία.