ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ . Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟ 1943-44, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ