Το Λαϊκό και το Μοντέρνο: μια αναφορά στη σκέψη του Τζελέπη.