ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΘΗΝΑ