ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ :Η ΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1933 , IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1933: (ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ)- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ