ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ