ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ