Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας