ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ