ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ