ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 18η Γ. Σ. ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (17 ή μάλλον 19.12.2018)