ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 116. ΤΟΥ Ν.4495/2017