ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2019 ΤΩΝ “ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ…ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ”