ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ