ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ