ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ.