ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ WORLD CAFE