ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ : Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ , Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ