Παρουσίαση του Ψηφιακού Αρχείου των Ελληνίδων Αρχιτεκτόνων (1923-1981)