ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη  Διημερίδα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ