ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ