ΠΑΝΟΣ Ν. ΤΖΕΛΕΠΗΣ – αρχιτεκτονικο εργο 1923-1933 : Με έμφαση στην κατοικία