Ο μετασχηματισμός της κοινωνικής σημασίας της κατοικίας στον επίσημο πολιτικό λόγο που εκφέρεται σε κεντρικές συνεδριάσεις της Ελληνικής Βουλής κατά τη διάρκεια του 20ου και 21ου αιώνα. Αναδεικνύοντας ευρήματα από την ανολοκλήρωτη έρευνα της Μαρίας για την έννοια της κατοικίας στον επίσημο πολιτικό λόγο των συνεδριάσεων της ελληνικής Βουλής.