Ο ΔΡΟΜΟΣ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ : Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ