Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ (ΒΟΛΟΣ 1875-ΑΘΗΝΑ 1941)