ΟΤΑΝ Η ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ ΗΤΑΝ ΡΕΜΑ -ΦΩΤΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΉ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΕΒΙΔΗ-