ΟΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ