ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. (ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1889-1940/50)