ΟΕΚ – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.