ΝΕΑ ΤΟΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ