ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2021” ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Α’ ΜΕΡΟΣ