ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2021”  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Β΄ΜΕΡΟΣ