ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ