ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ»