Με το βλέμμα του αρχιτέκτονα , με το βλέμμα των«ταπεινών και περιφρονημένων». Θέλει τέχνη για ν’αγαπάς το λαό