Μεταφορά των αρχών της πολεοδομίας του Μοντέρνου κινήματος στον ελληνικό χώρο από τον Μεσοπόλεμο μέχρι και την δεκαετία του ’60.