ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – Η ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΩΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.