ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΣ