ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣ AMSTERDAM , IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1933: (ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ)- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ