ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ 1827-1992